top of page

סימני אזהרה

 

  • עיסוק אובססיבי באוכל , במשקל "והרצאות" על אוכל בריא ובכך להצדיק את השינוי בהתנהגות האכילה.

  • פעילות גופנית מופרזת. 

  • הפרעות במחזוריות הווסת. 

  • חיוורון , תשישות והפרעות בריכוז.

  • התחמקות מאכילה בפרהסיה.

  • המנעות מפעילות חברתית ביחוד זו הקשורה באכילה בחוץ. 

  • הליכה מיידית לשרותים מיד אחרי ארוחות באופן קבוע.

  • התבודדות והסתגרות בחדר באופן קבוע.

 

 

bottom of page