top of page

עיני השטן

אחת מהתחושות הקשות העולות בטיפול ע"י כל המטופלים היא הבקורתיות שהם חשים מהסובבים אותם. (בנוסף לבקורת העצמית השוכנת קבע במוחם).

בציורים התחושה מבוטאת בעזרת מגוון של עיניים הממלאות את הדף וסובבות את הדמות שמייצגת

את המטופלת.

תחושת הבקורת נובעת,בד"כ, ממערכות יחסים מורכבות בראש ובראשונה בבית ולאחר מכן גם בסביבה הקרובה. הבקורת נובעת, בד"כ, מתחושת אי שביעות רצון (הערות לגבי עצלנות. קושי בלימודים, הפרעות קשב וריכוז, אכילה לא תקנית וגם מראה גוף).

הלוקים בהפרעות האכילה בעלי הרגישות הגבוהה יתקשו להכיל לאורך זמן את תחושת הבקורת החוזרת ונשנית עד שאפילו מבט סתמי ברחוב או מבט אקראי מאנשים קרובים וזרים כאחד יתורגמו לבקורת ולמול אלו הצורך בהרגעה יהיה מיידי.

כאן נכנסת הפרעת האכילה לפעולה. היא "תציע" את "ההרגעות" שלה בעזרת בולמוסים. בולמוסים והקאות, צומות קשים או ספורט מוקצן - וכל זאת כדי להמנע מהתחושה הבלתי נסבלת של בקורת חיצונית שאליה מצטרפת בקורת עצמית בעוצמות קשות.

אחת המטופלת הגדילה לצייר את הבקורת כ"עיני שטן" וכדי להמנע מהתחושה הסתגרה בביתה וסרבה לצאת לכל פעילות מחוצה לו.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page