top of page

על אנורקסיה וצמצום


מטופלות הלוקות באנורקסיה מאופיניות בהמנעות ולא רק באוכל.

ההמנעות משמשת כמנגנון הגנה מפני כל התמודדות עם מצוקות, קשיים רגשיים, מצבי לחץ, קושי בתוך המשפחה, במערכות חברתיות ועוד.

היכולת של המטופלות להצטמצם בתוך עצמן כשהן נפגשות עם כל קושי שמאיים עליהן עוזרת להן לשרוד ולהמשיך לתפקד. האוכל הוא רק קצה הקרחון שמאותת על מה שקורה בתוכן.

הדבר גם בא לידי ביטוי בציור הטיפולי: הן משתמשות במעט צבע ותופסות מקום מאוד מצומצם על גבי הבריסטול.

ככל שהטיפול באומנות יאפשר להן לבטא בעזרת הציור מצוקות ותחושות קשות כך ניתן יהיה לגעת בקושי, להכירו ולהבינו.

לאחר מכן אפשר יהיה להקביל את מה שקורה על הבריסטול למציאות היומיומית ולאפשר ביטוי במילים לכך ולאדרך ובעזרת ההתנהלות באוכל וצמצום הגוף שמראים ומדברים את הקושי.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page